Přírodovědný koutek Ústavu biologie obratlovců AV ČR Studenec

Ukázka odborné práce biologů z Detašovaného pracoviště Akademie věd ve Studenci

Čas: 10:00 – 16:00

Místnost: Klubovna 23